Cenník - orientačná cena našich služieb

Spracovanie vnútropodnikových smerníc a zavedenie do súboru200 €
Mesačný paušál za vedenie účtovníctva75 €
Poplatok za účtovnú položku0,45 €
Spracovanie miezd za každého zamestnanca vrátane prislúchajúcej agendy7,50 €
Spracovanie miezd za každého zamestnanca na dohodu5,50 €
Spracovanie účtovnej závierky200 €
Spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za každého stáleho zamestnanca8,50 €
Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti za každého stáleho zamestnanca8,50 €