Účtovníctvo - jednoduché a podvojné účtovníctvo

Naša spoločnosť ponúka svojím klientom komplexné účtovnícke služby. Správne vedené účtovníctvo má pre podnikateľov stále väčší význam. Analýzy a rozbory nadväzujúce na správne vedené účtovníctvo poskytujú vedeniu, majiteľom spoločností a podnikajúcim fyzickým osobám kvalitné a pre podnikanie nevyhnutné údaje, ukazovatele a informácie. Ponúkame:

 • Vedenie jednoduchého i podvojného účtovníctva pre právnické a fyzické osoby
 • Dohľad nad vedením účtovníctva
 • Rekonštrukcie účtovníctva
 • Vedenie miezd a vedenie personálnej agendy
 • Ročné zúčtovanie dane z príjmov
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Overovanie vstupných údajov pri spracovávaní účtovníctva aj z daňového hľadiska
 • Zabezpečenie súladu výstupov z účtovníctva alebo zo spracovania miezd s potrebami klienta
 • Vypracovanie daňového priznania na základe dohody v nadväznosti na účtovníctvo a závierku
 • Zabezpečenie vykázania účtovnej uzávierky v zmysle IFRS v prípade požiadavky
 

Mzdová agenda - pre všetky druhy spoločností a typy zamestnancov

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti mzdovej agendy a personalistiky. Zabezpečujeme súlad postupov so zamestnancami so zákonníkom práce, zákonmi o sociálnom i zdravotnom poistení, zákonom o dani z príjmov, atď. Ponúkame napríklad:

 • Evidencia a výpočet miezd pre zamestnancov
 • Spracovanie podkladov pre odosielanie miezd
 • Spracovanie výplatných pások
 • Spracovanie výkazov pre odosielanie odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na Daňový úrad
 • Mzdové rekapitulácie, prehľady dovoleniek a práceneschopností
 • Materské, nemocenské, ošetrovné dávky
 

Podnikateľské poradenstvo - príďte sa k nám poradiť

Poskytujeme daňové, účtovné poradenstvo i poradenstvo týkajúce sa administratívy spojenej so založením a vedením spoločnosti.

Daňové poradenstvo

Klientom poskytujeme služby v oblasti optimalizácie daňových povinností, zastupovanie v daňovom konaní, priebežné alebo jednorazové poradenstvo, spoluprácu pri spracovaní daňových priznaní, registráciu platiteľov daní a upozorňovanie na aktuálne zmeny v daňovej legislatíve.

Účtovné poradenstvo

V oblasti účtovného poradenstva zabezpečuje spoločnosť A&D office spol. s r.o. metodickú pomoc pri zavádzaní účtovníctva, spracovanie projektu účtovníctva a vnútorných smerníc spoločnosti, taktiež kontrolu a odborný dohľad nad účtovníctvom, jeho preverenie za minulé obdobia, spracovanie finančných analýz spoločnosti a vypracovanie podnikateľských zámerov pre potreby ich financovania.